12/07/2024
30 C
Tetovo

Të tjera lajme

Punëtor honorar në Kisella Vodë kan marë 44 mijë euro në bazë të marrëveshjeve për të drejtën e autorit

Kisela Voda gjatë vitit 2021 ka paguar 44.000 euro në bazë të marrëveshjeve për të drejtën e autorit me 23 persona për të cilët nuk janë përcaktuar kritere dhe kanë fituar kompensime mujore nga 12.000 deri në 89.000 denarë. Enti Shtetëror për Revizion thekson se këto lëshime kanë ndodhur në vitin në të cilin në krye të Komunës ishte Filip Temelkovski.

“Gjatë vitit 2021, komuna e Kisella Vodës ka paguar gjithsej 2.706 mijë denarë, në bazë të kontratave autoriale, të lidhura me 23 persona. Me këqyrjen e dokumentacionit të paraqitur, auditimi konstaton këto situata:

– një pjesë e kontratave të lidhura autoriale kanë për objekt përgatitjen e punës profesionale lidhur me detyrat e punës që i përkasin punëve të sistemuara rregullisht (hartimi i sistemimit, plani për organizimin e ngjarjeve kulturore, protokolli për ngjarje sportive, koordinimi i aktiviteteve në bashkësitë urbane dhe lokale; takime me media, takime dhe agjenda e kryetarit dhe më shumë;

– nga raportet e dorëzuara të personave të cilët kanë qenë të angazhuar me kontratë autori, kemi konstatuar se disa prej tyre nuk kanë ndërmarrë asnjë aktivitet në drejtim të krijimit të veprës së autorit në përputhje me kontratat e lidhura (punë profesionale) dhe përcaktimin e përcaktuar në Neni 12 i Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, përkundrazi, kanë ndërmarrë veprime konkrete dhe të përsëritura,
si detyra pune në kuadër të administratës komunale dhe

– nuk ka kritere të shkruara për përzgjedhjen e këtyre personave, si për sa i përket nevojës për t’i punësuar, ashtu edhe për kualifikimet dhe kompetencat profesionale që duhet të kenë, nuk ka kritere as për përcaktimin e masës së kompensimit për puna e kryer dhe e njëjta shkon nga 12 deri në 89 mijë denarë”, thuhet në raport.

Në vitin 2021, numri i personave të punësuar me kontrata të lidhura dhe aneks kontrata sillet nga 47 deri në 87, për të cilët janë paguar mjete në vlerë të përgjithshme prej 12.722 mijë denarë ose rreth 21.000 euro.

Me këqyrjen e dokumentacionit të dorëzuar, auditimi ka konstatuar se Këshilli i Komunës së Kisella Vodës nuk ka miratuar një program të posaçëm për punët publike që do të përcaktojë procedurën dhe kriteret për marrjen në punë të personave, si dhe për shkak të mungesës së kritereve për përcaktimin e shuma e kompensimit për punën e kryer në lidhje me kontratat e lidhura varion nga 8.000 deri në 15.000 denarë në muaj me persona të ndryshëm të angazhuar për kryerjen e punëve publike.

Auditorët gjithashtu zbuluan se rrugët dhe rrugët lokale ishin rikonstruktuar dhe riparuar pa dokumentacion të përgatitur projekti dhe pa leje ndërtimi të lëshuar. /a1on.mk/

Të fundit