25/07/2024
15.8 C
Tetovo

Të tjera lajme

Shteti do të paguajë dëmshpërblim edhe për pronarët që kanë ndërtime pa leje: shpronësimi do t’i kushtojë “Bechtel dhe Enka” 300 milionë euro.

Propozimet për ndryshime në nëntë ligjet që lidhen me korridoret 8 dhe 10, të cilat do të lehtësojnë procesin e ndërtimit të autostradave kontraktore “Bechtel dhe Enka”, kanë kaluar në rendin e ditës në Kuvend dhe komisionet parlamentare do të diskutojnë amendamentet që lidhen me to.

Ndryshimet kontestuese të nëntë ligjeve të propozuara nga deputetët e LSDM-së, BDI-së dhe Aleancës për Shqiptarët, shkaktuan revoltë te qytetarët dhe organizatat për mbrojtjen e të drejtave, si dhe te shoqatat arkeologjike që dolën mëngjesin e sotëm në protestë paqësore për shkak të amendamenteve. në ligjin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

Me ndryshimin e atij ligji dhe ligjeve për tokën bujqësore, për shpronësimet, për urbanistikën, për burimet minerale, për marrëdhëniet e punës, për pyjet, për ndërtimin si dhe për përcaktimin e interesit publik dhe emërimin e një partneri strategjik për zbatimin e projektit të ndërtimit. Korridori 8 dhe Korridori 10 infrastrukturor janë të përjashtuar nga kompetenca e institucioneve përkatëse dhe kontraktori i seksioneve të autostradës, konsorciumi amerikano-turk “Bechtel dhe Enka” ka marrë privilegje të mëdha.

– Deputetët e opozitës i kapët në bastisje dhe për çfarë. Për një konsorcium që ndërton edhe në Kosovë, Shqipëri, Kroaci dhe Rumani është i dyshimtë. Me këto nëntë ligje marrim të gjithë sistemin juridik dhe e kthejmë në kokë. Asnjë ligj nuk zbatohet për Bechtel dhe Enka. Pra do të shkelin nëpër pyje, nëpër toka bujqësore, do të shkelin lokalitetet arkeologjike, do të shkelin të drejtat e punës, do të bëjnë çfarë të duan për 1.7 miliardë eurot tona – reagoi deputeti i së Majtës, Borislav Krmov.

Me ndryshimet në ligjin për shpronësimet, shteti do t’u paguajë dëmshpërblim pronarëve të tokave me çmimet e tregut edhe nëse ata kanë ndërtime pa leje. Do të nevojitet vetëm një titull pronësie që vërteton se toka është në pronësi të personit të cilit i është shpronësuar prona, si dhe vërtetimi i një kërkese të paraqitur për legalizimin e ndërtimeve pa leje.

Për shpronësime, shteti ka llogaritur se do të nevojiten 300 milionë euro nga Buxheti. Risia do të jetë se “partneri strategjik do t’i jepet në posedim pronës së shpronësuar sapo vendimi i shpronësimit të marrë formë të prerë, pa qenë nevoja që ai të marrë formë të prerë”.

Me procedurë të shkurtuar do të ndryshohet ligji për urbanistikën, duke shkurtuar afatet e përgjigjes dhe marrjen e dokumentacionit të nevojshëm.

Gjithashtu do të ndryshohet Ligji për Tokën Bujqësore dhe do të shtohet neni 49-d, sipas të cilit shndërrimi i tokës bujqësore në tokë ndërtimore do të konsiderohet i përfunduar në bazë të këtij neni dhe i përshtatshëm për regjistrim në kadastrën e patundshmërive, pa nevoja që zhvilluesi i objekteve me interes strategjik të kryejë procedura shtesë ose të marrë pëlqimin nga autoritetet e tjera.

Pyjet, që do të gjenden në rrugën e Korridorit, do të priten me shpenzimet e investitorit, por si “kompensim” për atë kosto, ai do të mund të marrë pyllin që ka prerë.

Ndryshimet në Ligjin për Burimet Minerale janë për periudhën koncesionare të investitorit “Bechtel dhe Enka” që do të ndërtojë autostradat që do të zgjaten nga tre në 6 muaj, me mundësi vazhdimi të mëtejshëm të afatit. Koncesioni për studime të detajuara gjeologjike mund t’i jepet drejtpërdrejt zhvilluesit, brenda vetëm 14 ditëve.

Opozita nuk kishte vërejtje për ndryshimet e propozuara për grupin e ligjeve, përveç Ligjit për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, prandaj propozuesi i tërhoqi amendamentet e propozuara.a1on.

Të fundit