19/05/2024
19.1 C
Tetovo

Të tjera lajme

Shukova: Duhet të bashkëpunojmë dhe secili prej nesh të jetë aktor i përgjegjshëm në zinxhirin e menaxhimit të mbeturinave që ato të kthehen në burim dhe jo plehra

Shkëmbimi i përvojave dhe sfidave nga zbatimi i ligjeve për rrjedhat e veçanta dhe menaxhimin e mbeturinave, si dhe ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit, janë tema kryesore të punëtorisë së organizuar nga Asociacioni për rrjedha të veçanta të mbeturinave në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, e mbajtur dje dhe sot në Strumicë.

“Mendoj se përmes vendosjes së një komunikimi të mirë dhe të hapur, shkëmbimit të përvojave dhe sfidave me të cilat përballen të gjithë aktorët në procesin e menaxhimit të mbeturinave në zbatimin e ligjeve në zonë dhe me përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesve, do të ndihmojmë njëri-tjetrin në zbatimin më të suksesshëm të ligjeve dhe përmbushjen e synimeve kombëtare për grumbullimin e mbeturinave”, theksoi ministrja e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Kaja Shukova.

Ajo theksoi se Ministria ka plane dhe politika të qëndrueshme të mbështetura nga një sërë rregulloresh të forta mjedisore që parashikojnë marrjen e masave në çdo fazë të prodhimit dhe konsumit, por nevojitet një përgjegjësi e fortë sociale si e prodhuesve ashtu edhe e konsumatorëve, një ndryshim në konceptin e përgjithshëm dhe qasje në fushën ku do të flasim për menaxhimin e burimeve, e jo me mbeturinat apo plehrat, por edhe harmonizimin dhe sigurimin e kushteve për secilën komunë më të vogël për përzgjedhjen, grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave.

Sipas Pançe Angelov, përfaqësues i Asociacionit për Menaxhimin e Rrjedhave të Veçanta të Mbeturinave në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, janë përvoja nga zbatimi i ligjeve që kanë të bëjnë me grumbullimin e mbeturinave të veçanta, siç janë mbeturinat e pajisjeve elektrike, mbeturinat e ambalazhimidhe bateri, si goma  dhe makina.

Në këtë takim foli edhe kryetari i Asociacionit, Filip Ivanov, i cili theksoi se bashkëpunimi dhe koordinimi i tillë ndërmjet akterëve të ndryshëm në sistemin e menaxhimit të mbeturinave është shumë i rëndësishëm. Të gjithë duhet të jenë të përgjegjshëm në përmbushjen e detyrimeve të tyre, si prodhuesit ashtu edhe konsumatorët nëse duam të ballafaqohemi me mbeturinat.

Sipas të dhënave nga mbi 70 mijë kompani të regjistruara, vetëm 1600 paguajnë kompensim për mbeturinat që krijojnë gjatë prodhimit të produkteve që hedhin në treg.

Është arritur një punë e përbashkët dhe e koordinuar e Ministrisë, shërbimeve inspektuese, Drejtorisë doganore dhe Drejtorisë së të Ardhurave Publike për të tejkaluar anomalitë në funksionimin e sistemit në të cilin nëse secili përmbush detyrimin e tij,  do të inkurajohet zhvillimi i kushteve të tregut për punën, nga e cila do të përfitojmë të gjithë ne dhe sigurisht një mjedis të pastër.

Në aktivitet morën pjesë subjektet afariste të veprimtarisë, institucionet kompetente qeveritare për vendosjen e legjislacionit, shërbimet inspektuese që kanë detyrimin të monitorojnë zbatimin e rregullores dhe pushtetet vendore që janë të detyruara ta zbatojnë atë.

Organizator i punëtorisë është Shoqata për rrjedha speciale të mbeturinave pranë Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut

Të fundit