15/06/2024
17.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

Spasovski: Me ndryshimet në Kodin Penal mundësohet konfiskim më i shpejtë i pasurisë së fituar kundërligjshëm

Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski konsideron se duhet të ndërmerren një sërë masash dhe aktivitetesh, duke përfshirë ndryshimet e rregulloreve ligjore, të cilat do të kontribuojnë në luftën më efektive kundër korrupsionit dhe krimi në shoqëri, në atë drejtim ai i sheh ndryshimet në Kodin Penal.

“Kur flas për efikasitet, do të thotë të ketë procedura efikase, të shpejta në të cilat ata që kanë shpërdoruar pozitat e tyre dhe janë përfshirë në korrupsion të lartë, të ndiqen penalisht në mënyrë shumë të shpejtë dhe efikase dhe gjithçka që kanë fituar të konfiskohet dhe të kthehet. Pra, ndryshimin e Kodit Penal nuk e shoh si problem, por si mundësi. Dua të përmend se nuk bëhet fjalë fare për një Ligj me të cilin do të ketë amnisti, nuk mund të ketë amnisti për askënd! Është në përputhje të drejtpërdrejtë me direktivën e Bashkimit Evropian, e cila parashikon konfiskim të zgjeruar”, thotë Spasovski.

Ai kujtoi se procedurat gjyqësore zgjasin shumë, me vite të tëra, dhe ndonjëherë ato përfundojnë pa konfiskim të pasurisë.

“Nëse shikoni historikisht, do të shihni se nga viti 90, deri diku në vitin 2017, kemi pasur vetëm tre konfiskime të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme. Fakti që proceset gjyqësore zgjasin shumë, që të gjithë zyrtarët janë sjellë në një nen “shpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar”, pa specifikuar veprat e kryera penale, është problem edhe në sistemin juridik. Dhe kjo gjë nuk gjendet askund në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ka një sërë të veprave penale në të cilat krimet e kryera nga zyrtarët mund të nënkuptohen dhe të mbajnë përgjegjësi”, shpjegoi Spasovski, duke shtuar se me këtë do të shmangen situatat në të cilat nën të njëjtin nen do të përfshihen dhjetëra bartës të funksioneve dhe duke e bërë këtë do të dëshmojnë nëse është keqpërdorur apo jo detyra, nëse janë marrë masa të mjaftueshme, nëse ka pasur prova të mjaftueshme, dhe ka një vepër tjetër penale për të cilën janë plotësuar elementet, është plotësuar thelbi i asaj vepre.

Ministri Spasovski është i vendosur se me ndryshimet e Kodit Penal në radhë të parë nuk shfuqizohet vepra penale “keqpërdorimi i pozitës zyrtare”. Ata anulojnë një paragraf prej tij dhe prokurori ka mundësi të riklasifikojë veprën në bazë të provave që disponon.

Të fundit