13/04/2024
13.4 C
Tetovo

Të tjera lajme

Tenderi për trajtimin e ujërave të zeza në Manastir dështoi,ndërtimi i termocentraleve në Manastir dhe Tetovë po zvarritet me vite

Procedura e tenderit për ndërtimin e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në Manastir, e cila ishte shpallur një vit më parë dhe që duhej të fillonte këtë vit, dështoi. Nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor informojnë për Meta.mk se kompanitë që kanë marrë pjesë në tender kanë dorëzuar oferta që kanë tejkaluar buxhetin e parashikuar.

Ndryshe, projekti për ndërtimin e termocentralit në Manastir financohet përmes Programit IPA 2 të BE-së dhe kap vlerën prej 27.8 milionë euro.

“Procedura e tenderit është anuluar për faktin se të gjitha ofertat teknikisht korrekte ishin mbi buxhetin e parashikuar të projektit. Procedura e tenderit do të përsëritet. Dokumentacioni i tenderit është rishikuar, pritet që të dorëzohet në Delegacionin e BE-së për miratim, pas së cilës do të publikohet”, thonë nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Procedura për ndërtimin e objektit kapital për Manastirin, i cili duhet të shpëtojë nga ndotja ujërat e lumit Dragor, është shpallur më 16 nëntor 2022, ndërsa ofertat nga kompanitë ndërtuese janë mbledhur deri më 21 shkurt të këtij viti, pas së cilës procedurën e ndjekur për shqyrtimin e ofertave.

Por, në vend që të nënshkruhet kontrata me ofertuesin më të favorshëm që ishte planifikuar për këtë vit dhe të fillojë ndërtimi i impiantit të trajtimit, tani e gjithë procedura duhet të përsëritet për shkak të çmimeve të larta të kontraktorëve.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor nuk ka një afat specifik se kur do të realizohej premtimi i kahershëm që Manastiri të marrë një impiant për trajtimin e ujërave të zeza. Ata thonë se do të varet nga tenderi i ri.

“Pas përsëritjes së procedurës së tenderit dhe lidhjes së kontratës, ndërtimi do të kryhet brenda dy viteve dhe përveç kësaj një viti për raportimin e defekteve”, sqaron kjo ministri.

MANISTI DHE TETOVA ENDE DO TË PRESIN QE TË FILLOJË NDËRTIMI I TRAJTIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA

Ndërsa për ujësjellësin e Tetovës do të ketë tender
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka sqaruar një vit më parë se tenderi për impiantin e trajtimit të ujërave të zeza në Tetovë do të shpallet në fillim të vitit 2023. Por ky premtim nuk është realizuar deri më sot.

Kjo ministri sqaron se dokumentacioni i tenderit për objektin e infrastrukturës në Tetovë është duke u miratuar nga Delegacioni i BE-së, pas së cilës do të publikohet dhe do të pasohet nga një periudhë e dorëzimit të ofertave dhe zbatimit të procedurës së vlerësimit.

“Parakusht për lidhjen e kontratës janë marrëdhëniet pronësore-juridike të pastruara, pra shpronësimi i plotë. Është në vazhdim”, tha Ministria e Mjedisit.

Një vit më parë, Komuna e Tetovës për Meta.mk sqaroi se ka pasur 1200 raste të shpronësimit të tokës ku duhet të ndërtohet termocentrali i ujërave të zeza dhe se autoritetet lokale po punojnë për zbardhjen e marrëdhënieve pronësore-juridike.

Projekti duhet të zbatohet në fshatin Falishë, ndërsa termocentrali do të mbulojë filtrimin e ujërave të zeza për Tetovën dhe rrethinën e saj me gjithsej 95.000 banorë, ndërsa lumi Vardar duhet të mbrohet nga ndotja e ujit.

TETOVA QE GJASHTE VJET NE PRITJE, TENDERIN DUHET TA SHPALL MINISTRIA E FINANCAVE, POR NUK DIHET KUR.

Nga Ministria e Mjedisit sqarojnë se tenderi për pastrimin e Tetovës pritet të shpallet deri në fund të vitit 2023. Kjo do të pasohet nga një periudhë prej tre muajsh për dorëzimin e ofertave dhe një periudhë prej tre muajsh për vlerësim. Nënshkrimi i kontratës për realizimin e këtij objekti kapital për Tetovën duhet të pritet vitin e ardhshëm, kur do të pasonte edhe fillimi i ndërtimit.

“Afati i ndërtimit është dy vjet plus një periudhë garancie njëvjeçare”, sqarojnë Ministria e Mjedisit për afatin deri në të cilin termocentrali i Tetovës duhet të vihet në përdorim.

Ndërtimi i termocentraleve në Manastir dhe Tetovë po zvarritet me vite. Nga ana tjetër, Maqedonisë do t’i nevojiten rreth 1.2 miliardë euro për të zbatuar Direktivën e BE-së për ujërat urbane. Në vend, më pak se një e treta e popullsisë mbulohet nga një sistem i trajtimit të ujërave të zeza dhe për t’u bërë anëtare e BE-së, çdo vendbanim gradualisht do të duhet të ketë akses në trajtimin e ujërave të zeza.

Të fundit