25/04/2024
7.2 C
Tetovo

Të tjera lajme

U nënshkrua Korniza e Bashkëpunimit për Zhvillim të Qëndrueshëm (UNSDCF) ndërmjet RMV dhe OKB për periudhën 2021-2025

Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani, sot në emër të Qeverisë së bashku me Koordinatoren e Përhershme të Kombeve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Rosana Duxhiak e nënshkruan Kornizën e re për Bashkëpunim për Zhvillim të Qëndrueshëm (UNSDCF) për periudhën 2021-2025.

“Një nga pesë prioritetet e politikës së jashtme të vendit, si pjesë po ashtu edhe e misionit të mandatit tim si Ministër, është pjesëmarrja aktive e vendit në mbështetjen e multilateralizmit, si dobi thelbësore civilizuese në arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në botë. Kjo, aq më tepër që Republika e Maqedonisë së Veriut, edhe si vend anëtarë i plotfuqishëm i NATO-s, por edhe si vend që qëndron para vetë fillimit të negociatave me BE-në, ngrihet përtej stereotipave të Ballkanit për vend të cilit vazhdimisht i duhet furnizim i paqes dhe stabilitetit, në një vend që jep kontribut thelbësor ndaj progresit të civilizimit rajonal e me këtë edhe botëror, gjë që është po ashtu edhe obligim i yni”, tha Osmani, duke shtuar se nënshkrimi i Kornizës përkon simbolikisht me Ditën e Kombeve të Bashkuara, 24 Tetor dhe festimin e 75 vjetorit të themelimit të Organizatës.

Ministri Osmani u falënderua për të gjithë mbështetjen që Republika e Maqedonisë së Veriut e fiton nga miqtë tanë ndërkombëtarë, duke shtuar se kjo është kryesisht një përfitim për qytetarët tanë.

“Këto janë mjete me të cilat përmirësohet kapaciteti ynë institucional, mbështetje e cila siguron kushte më të mira për biznes, kushte për tërheqjen e investimeve të huaja, për krijimin e vendeve të reja të punës, për të ardhura më të larta – në një mënyrë për përmirësimin e përgjithshëm të standardit të jetesës së qytetarët ”, tha Osmani.

Me nënshkrimin e Kornizës për Bashkëpunim për Zhvillim të Qëndrueshëm (UNSDCF) ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Kombeve të Bashkuara, u specifikuan drejtimet e punës së sistemit të KB në vend për periudhën 2021-2025, gjë që konfirmon bashkëpunimin e vazhdueshëm midis partnerëve vendas dhe ndërkombëtarë, dhe me qëllim arritjen e përparësive tona të zhvillimit, brenda Kornizës së Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) dhe angazhimet e vendit për të promovuar të drejtat e njeriut.

“Rëndësia e këtij dokumenti është edhe më e madhe nëse marrim parasysh se aktivitetet janë komplementare dhe në funksion të integrimit evropian të vendit”, nënvizoi Ministri Osmani.

Të fundit