01/03/2024
9.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Vazhdon debati i Komisionit për propozimin që Ana Pavlovska Daneva të zgjidhet gjyqtare kushtetuese

Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve sot duhet të mbajë vazhdim të ri të seancës në të cilën në rend dite është konfirmimi i propozimit për zgjedhje të gjyqtares së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për gjyqtare kushtetuese është propozuar profesoresha universitare Ana Pavlova Daneva.

Është caktuar edhe seanca e Komisionit Juridik-Ligjvënës, për debatin në lidhje me propozim ligjin për nëpunës administrativ, Propozim-ligji për formimin profesional dhe trajnim të nëpunësve administrativ, Propozim-ligji për të punësuarit në sektorin publik dhe Propozim-ligji për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve të informacionit dhe transformimi digjital, të gjtiha me procedurë të shkurtuar.

Të fundit