29/02/2024
10.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Vizitë në kompanitë Renova, Vezë Sharri,Mulliri Ballkan, Kokrra e Artë dhe Zbukurimi

Vizitë në kompanitë Vezë Sharri, Renova, Mulliri Ballkan, Kokrra e Artë dhe Zbukurimi.

Sot vizituam disa nga kompanitë më të suksesshme në Komunën e Tetovës, që njëherit janë nxitës dhe promotorë të zhvillimit ekonomik si në Tetovë ashtu edhe në të gjithë vendin.

Ishte kënaqësi e veçantë që nga afër të shifen kapacitetet prodhuese, implementimi i praktikave moderne të menaxhimit, si dhe ngritja e aftësive konkurruese të biznesit nëpërmjet afarizmit, novacioneve dhe teknologji

Në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar, do të angazhohemi për stimulim të investimeve private, internacionalizim të biznesit, promovim të novacionit dhe teknologjive të reja, përkrahje të ndërarjereve të vogla dhe të mesme, lehtësim të qasjes në financa si dhe burime të kreditimit të volitshëm si dhe edukim dhe trajnim të kapitalit njerëzor dhe resurseve humane.

Të fundit