06/12/2023
6.7 C
Tetovo

Të tjera lajme

Prej sot në dispozicion 75 milionë euro për kompanitë

Kompanitë prej sot mund të parashtrojnë kërkesë për mbështetje përmes Ligjit për mbështetje financiare të investimeve sipas kushteve të reja të ndryshuara, të cilat sipas Qeverisë janë lehtësuar dhe mund t’i shfrytëzojnë mbi 4.000 firma.

Ndryshimet janë miratuar, ndërsa rregulloret në Ministrinë e Ekonomisë janë nënshkruar javën e kaluar dhe janë publikuar në Gazën Zyrtare, me çfarë fillon mundësia që firmat të aplikojnë për mjete të cilat janë në vlerë prej 75 milionë euro.

Nga Qeveria thonë se ndryshimet janë në drejtim të mbështetjes më të madhe në industri dhe ekonomi, ndërsa përfshihen firmat që nuk janë përfshirë fillimiht me Ligjin. Me to kërkesë për mbështetje financiare mund të parashtrojnë kompanitë të sektorit TI, kompanitë nga industria përpunuese që nuk janë përfshirë me IPARD, ndërsa dëshirojnë të bëjnë prodhim industrial. Për mbështetje financiare mund të parashtrojë kërkesë edhe kpmpanitë nga sektori i tregtisë, por që të bëjë veprimtari pordhimi, si dhe nga sektori i ndërtimtarisë, por jo për ndërtimin e banesave, për për pjesën e aktivitetit prodhues.

Kriteret vlerësohen si transparente, të qarta dhe pa dakordim, të njohura paraprakisht dhe mundësojnë më shumë kompani të palikojnë.

Sipas të dhënave nga Regjistri Qendror mbi 4.000 kompani i përmbushin kriteret e reja, për mjete do të marrin ata që investojnë. Askush nuk do të marrë mjete për diçka që në të ardhmen do të investojë, por vetëm në bazë të investimit tashmë të realizuar.

Me ndryshimet kompanive u është lënë mundësi ta fluktuojë numrin e të punësuarve deri në pesë për qind, që del nga ajo që disa kompani e humbasin kuadrin profesional dhe nuk mund të gjejnë të ri, si dhe për blerjen e teknologjisë së re që është automatizuar.

Kërkesat për mbështetje financiare kompanitë që punojnë jashtë zonave mund t’i parashtrojnë deri te Agjencia për Investime të Huaja, ndërsa ta nga zonat në ZZHIT.

Kriteret e ndryshuara mund t’i shfrytëzojnë edhe kompanitë që tashmë kanë nënshkruar marrëveshje për mbështetje financiare me aneksim.

Të fundit