25/04/2024
8.7 C
Tetovo

Të tjera lajme

Byroja për Zhvillim të Arsimit: Nxënësit do të mësojnë histori, por në mënyrë të përshtatur për moshën e tyre

Nuk do të lejojmë që nxënësit tanë të mos fitojnë njohuri për historinë, gjeografinë ose përmbajtje nga ndonjë disiplinë tjetër shkencore, por një gjë e tillë do të jetë në një mënyrë që i përshtatet moshës së tyre, një mënyrë që prish kufijtë e rreptë midis disiplinave dhe një mënyrë që përfaqëson botën, proceset dhe fenomenet në lidhjen dhe unitetin e tij. Ky është qëndrimi i kompetentëve tënë Byronë për Zhvillimin e Arsimit, pas njoftimeve për konceptimin e ri të arsimit fillor, dhe sidomos pas njoftimeve për bashkimin e disa lëndëve në një, njofton Portalb.mk.

Ata informojnë se ndryshimet që janë planifikuar në lidhje me lëndët mësimore, do të fillojnë nga viti i ardhshëm dhe do të futen në klasën e parë dhe në të gjashtën.

“Grupi i punës për konceptin e arsimit fillor përfshin profesorë universitarë, mësues dhe përfaqësues të Byrosë. Për lëndën Shkenca shoqërore marrin pjesë ekspertë / profesorë universitarë të historisë, antropologjisë, gjeografisë, si dhe mësues nga shkollat ​​ndërkombëtare që ndajnë përvojën e tyre në realizimin e lëndës Shkenca shoqërore në vende të ndryshme. Në këtë moment, para debatit publik, ne flasim dhe prezantojmë një koncept dhe jo programe konkrete mësimore në të cilat do të jenë të vendosura rezultatet e pritshme të mësimit, kurse bazuar në to edhe përmbajtjet që nxënësit duhet të zotërojnë nga disiplinat e ndryshme shkencore (histori, gjeografi, arsim qytetar)”, informoni Byroja.

Ata theksojnë se gjatë përgatitjes së programit mësimor do të jenë të përfshirë profesorë universitar dhe mësues nga fushat përkatëse.

“Në planet mësimore, pothuajse në të gjita vendet e Evropës, Amerikës, Australisë mund të shihet se në arsimin fillor mësojnë lëndë “social studies” ose “humanities” në të cilat integrohen disiplina të ndryshme, në varësi të sistemit konkret të arsimit dhe qëllimeve që duhet të arrihen”, shtojnë nga BZhA.

Këto ndryshime bëhen, siç shpjegojnë ata, për faktin se nxënësit tanë janë ulët të renditur në garat dhe studimet ndërkombëtare.

“Sipas hulumtimeve që po i bëjmë, si dhe konfirmimit që marrim nga studimet ndërkombëtare, arritjet, njohuritë e nxënësve tanë janë ndër më të ultat në listën e pjesëmarrësve në ato studime, prandaj është veçanërisht e rëndësishme të promovojmë të mësuarit përmes hulumtimeve, që është e mundur vetëm përmes integrimit dhe mësimit ndërdisiplinor. Kjo është mënyra për të përmirësuar arsimin dhe për të ushqyer nxënës kreativ dhe inovativ”, shprehen të prerë nga BZhA.

Reformat do të fillojnë vitin e ardhshëm me nxënësit e klasave të para dhe të gjashta. Do të përgatiten libra të rinj, materiale mësimore, manuale për të gjitha risitë e planifikuara dhe do të vijojë punë intensive me mësuesit që do të japin mësim.

“Në secilën shkollë kemi përgatitur mësues të historisë, gjeografisë, filozofisë, të cilët do të mund të zhvillojnë mësimin, t’i planifikojnë bashkërisht aktivitetet, kurse mënyra e organizimit të mësimdhënies do të specifikohet në programet mësimore”, njoftuan nga Byroja.

Të fundit