25/04/2024
7.1 C
Tetovo

Të tjera lajme

Konkurs për pranimin e nxënësve të shkollave të mesme në Konviktet publike për vitin 2020/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) sot ka publikuar Konkurs për pranimin e nxënësve në 18 konvikte publike në vitin shkollor 2020/2021, në të cilat nxënësit e arsimit të mesëm do të vendosen dhe do të kenë ushqim.

Të lira janë gjithsej 2553 vende në shtëpitë e nxënësve në Manastir, Veles, Gostivar, Kavadar, Kumanovë, Kratovë, Kriva Pallankë, Makedonski Brod, Ohër, Sveti Nikollë, Strumicë, Strugë, Shkup dhe Shtip. Në kryeqytet, në pesë shtëpi të nxënësve, gjithsej të lirë janë 888 shtretër.

Nxënësit të cilët paraqiten në Konkurs duhet të plotësojnë formularë elektronikë të vendosur në portalin e internetit www.konkursi.mon.gov.mk. Afati për paraqitjen elektronike të nxënësve të cilët janë të regjistruar në vitet II, III, IV këtë vit fillim prej 24 qershorit dhe zgjatë deri më 1 korrik 2020. Afati për paraqitjen elektronike të nxënësve të cilët janë në vitin I fillon prej 2 korrikut dhe zgjatë deri më 9 korrik 2020.

Nxënësit të cilët kanë parashtruar aplikacion elektronik, dokumentacionin e plotë duhet ta parashtrojnë prej 4 deri më 15 korrik 2020 në shtëpinë e nxënësve në të cilën janë paraqitur për vendosje.

Gjatë pranimit në konviktet përparim do të kenë nxënësit e regjistruar në vitet e I, II, III apo IV në Shkollën e mesme shtetërore Akademia sportive në Shkup dhe paralelet e disperzuara të kësaj shkolle në qytete të tjera të vendit.

Në Konkurs janë cekur kushtet për pranim, mënyra dhe afati për paraqitje, dokumentet e nevojshme dhe procedura për pranim. ab/

Të fundit