22/04/2024
7.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

KSHPK: Partitë i dorëzuan raportet e para për donacione për fushatën zgjedhore

Partitë politike kanë filluar të dorëzojnë në KSHPK raportet për donacionet e mara gjatë fushatës së zgjedhjeve sipas ligjit. Ato me kohë kanë dorëzuar raporte për 10 ditët e para, ndërsa në vijim edhe për 10 ditët e dyta. Kryesisht të gjitha partitë politike i kanë dorëzuar raportet.

“Këto janë vetëm raporte për donacione të pranuara, kështu që ne nuk kemi pasqyrë të plotë për punën gjithëpërfshirëse të partive dhe të koalicioneve. Ato do t’i marrim pasi të kalojnë më së voni 90 ditë që nga publikimi i rezultateve përfundimtare. Jemi dëshmitarë se rezultatet ende nuk janë publikuar. Më së voni për 90 ditë do t’i dorëzojnë raportet financiare për shpenzimet dhe të ardhurat gjatë fushatës së zgjedhjeve pas çka do të mund të shohim se për çka është shpenzuar gjatë zgjedhjeve”, informoi në konferencën e sotme për media Katica Nikollovska nga KSHPK.

Ajo potencoi se me ndryshimet e Kodit Zgjedhor për herë të parë është siguruar qasje direkte për KSHPK deri te të gjithë pjesëmarrësit në fushatën e zgjedhjeve me qëllim që të shihet se prej ku dhe sa mjete marrin qoftë nga persona juridikë ose fizikë.

“Njëkohësisht siguruam qasje në bazat e të dhënave nga MPPS në pjesën e shfrytëzuesve të ndihmës sociale dhe përfitime të tjera të cilat i jep MPPS dhe bashkëpunim me Agjencitë për Punësim sa i përket asaj kontrolluam vallë donatorët e partive politike janë shfrytëzues eventualë social, a janë të punësuar a kanë të ardhura të tjera të cilat i kanë donuar në fushatën e zgjedhjeve”, tha Nikollovska.

Kjo, theksoi, do të jetë periudhë në të cilën do ti bëjmë ato kontrolle.

“Këtë vit është siguruar angazhim i bashkëpunëtorëve të jashtëm të cilët kanë për qëllim që t’i ndjekin lokacionet e bilbordeve të partive politike ku janë vendosur, me qëllim që të shihet se lokacionet janë sipas ligjit dhe a janë miratuar nga KSHZ, të shihet me çfarë materiali reklamues disponojnë partitë, ku kanë shtabe, si vijnë në takime me qytetarët, a përdorin mjete dhe vetura publike. Kjo është e rëndësishme kur do t’i dorëzojnë raportet financiare të kontrollojmë a janë paraqitur, dokumentuar të gjitha materialet reklamuese.. Të gjitha këto shpenzime të bëra janë me qëllim që të konfirmojmë se vallë mjetet e grumbulluara janë siguruar nga burime të ligjshme”, theksoi Nikollovska. fc/

Të fundit