14/06/2024
15.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

MASH obligoi Komisionin Nacional të shqyrtojë gabimet dhe lëshimet në lëndën e Historisë dhe Shoqërisë

Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Shërbimi Pedagogjik filluan proces për përcaktimin e arsyjeve të lëshimeve gjatë miratimit dhe botimit të tekstit shkollor të lëndës Histori dhe shoqëri për klasën e V-të, në të cilën janë konstatuar disa gabime dhe gjëra të palogjikshme , të cilat nuk duheshte të lejoheshin.

Përmes Komisionit Nacional të Teksteve shkollore si organi më i lartë në procesin e miratimit të teksteve shkollore, MASH tashmë kërkoi informacione për punën e të gjitha palëve të interesuara në procedurën e miratimit të tekstit shkollor konkret dhe pas marrjes së raportit, Ministri i Arsimit dhe Shkencës do të jepë propozim konkret për trajtim të mëtutjeshëm .

Në kohën kur në Maqedoninë e Veriut po zhvillohen reforma të mëdha arsimore deri më tani, me investime intensive në avansimin e kushteve infrakstrukturore, ngritjen e motivimit të kuadrit mësimor dhe profesional në shkolla dhe përgatitjen e programeve të reja mësimore dhe teksteve shkollore,nuk është e lejueshme të ndodhin lëshime të këtilla Megjithatë, tekstet shkollore janë një nga bazat për proces edukativo arsimor cilësor.

Është i nevojshëm angazhim dhe përgjegjësi maksimale nga të gjitha palët e interesuara që marrin pjesë në procesin e ndërtimit të një sistemi arsimor cilësor në interes të brezave të tanishëm, ndërsa në interes të vendit .

Ju bëjmë thirrje të gjithë autorëve dhe recensentëve që në të ardhmen do të marrin pjesë në procedurat e përgatitjes së teksteve shkollore dhe mjeteve mësimore ndihmëse ,si dhe Byrosë për zhvillimin e Arsimit dhe anëtarëve të Komisionit Nacional të Teksteve Shkollore të ngrisin përgjegjësinë dhe angazhimin e tyre personal, sepse në këto procese mjaft komplekse , kjo gjë është edhe pritshme.almakos

Të fundit