05/03/2024
8.8 C
Tetovo

Të tjera lajme

MASH: Po përgatitet draft-versioni i Ligjit të ri për librat

Është duke u përgatitur draft-versioni i parë i Ligjit të ri për tekstet shkollore në arsimin fillor dhe të mesëm, për të cilin është duke punuar grup i përbërë nga përfaqësues të disa institucioneve dhe faktor të interesuara në procesin edukativo-arsimor.

Kjo është nismë e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Shërbimit Pedagogjik, me të vetmin qëllim që të avansohet cilësia e përmbajtjes së teksteve shkollore, të zvogëlojë paraqitjet për gabime të natyrës së ndryshme në përmbajtje dhe njëkohësisht të thjeshtojë procesin e prokurimit dhe dërgimit në kohë deri te shkollat.

“Nevoja për zgjidhje të re ligjore në interes të sistemit arsimor dhe cilësisë së procesit edukativo-arsimor në vend është më se e dukshme për shkak të domosdoshmërisë së vendosjes së më shumë filtrave shtesë për kontroll gjatë përgatitjes dhe miratimit të përmbajtjes së teksteve shkollore, si edhe gjetja e mënyrës për të inkurajuar sa më shumë konkurrencë, gjegjësisht numër më të madh autorësh me dorëshkrimet e tyre, si dhe recensentëve për miratimin e dorëshkrimeve për të aplikuar në shpalljet publike”, informon MASH.

Në zgjidhjen e re ligjore, thekson Ministria, do të integrohen të gjitha propozimet konstruktive të cilat që nga janari kanë arritur në adresën e MASH-it, kur opinoni u ftua të jepte vërejtje dhe sugjerime për Zgjidhjen ekzistuese ligjore, e cila është bazë për zhvillimin e zgjidhjes së re më të mirë.

“Debati publik do të vazhdojë me përcjelljen e projekt-zgjidhjes ligjore në Qeveri, prej nga do të publikohet në sistemin ENER ,ndërsa më pas do të përcillet në Kuvend për diskutim përfundimtar dhe miratim përfundimtar”, njoftoi Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Të fundit