22/04/2024
12.2 C
Tetovo

Të tjera lajme

NDRYSHIMET NË ORARIN E PARKINGUT, PËRFITUES QYTETARËT (VIDEO)

Këshilli I komunës së tetovës në seancën e fundit të mbajtur para disa ditësh miratoj propozim ndryshimin për ndryshim të orarit të punës të parkingut të qytetit e cila u diskutua shumë e vecanërisht nga këshilltarët e opozitës të cilët propozuan ndryshim tjetër por nu morën mbështetjen e shumicës. Në këytë ndryshim është parapa që orari vjetor I parkingut të ndahet në dy periudha nga 1 maj deri më 30 shtator parking të punoj sipas kohës verore edhe atë nga e hënaderi të premten nga ora 7 deri ora 23 dhe të shtunën nga ora 7 deri ora 14 dhe nga 1 tetor deri më datë 30 prill gjat 5 ditëve të punës të punohet nga ora 7 deri ora 21 dhe gjat ditës së shtunë nga ora 7 deri në orën 14 në të dy periudhat dita e dielë është ditë jopune dhe parking në cilën do pjesë të qytetit është pa pagesë sipas ndërmarjes publike komunale parking I qytetit të tetovës përfituesit më të mëdhej të kyti ndryshimi janë qytetarët.Përfitues më tyë mëdhej të ndryshimit të fundit të sjellura nga ana e ndër marjes publike Parkingu I Qytetit Tetovë sepse është shkurtuar koha e pagesës gjatë orarit dimrorë të punës për arsye të fluksit të dobët të shfrytëzuesve gjat orarit të mbrëmjes, ndërsa gjat orarit dimrorë pasi që qyteti është më I gjallë dhe parking më së shumti shfrytëzohet gjat orarit të mbrëmjes dhe për shkak që të rregullohet kaosi I trafikut e gjith kjo në shërbim tëqytetarit është vendosur që të punohet deri orën 23, ndërkaq një lehtësim tjetër është edhe oarari I ditës së shtunë për të dy periudhat kohore ku do të punohet deri orën 21 thot në një kumtesë drejtorei I ndërmarjes Sadat AliliKy ndryshim do t why nw fuqi nga dita e shpalljes nw biltenin zyrtar tw komunws sw Tetovws, mes tw tjerash pwr shkak tw funksionimit tw ndwrmarjes pwrfitimet e kwsaj tw fundit janw vetwm gjat orarit veror nw aspektin financiar thonw nga np parking I qytetit tw tetovws Perfitimet e ndermarjes jane edhe aspek financiar edhe ne aspektin e rregullimt te trafikut ne qytetin tone, per sa i perket asaj financiare gjat orarit verore numri i sms porosive shtohet per shkak te kohezgjatjes se orarit, ndersa per sa i perket rregullimit te trafikut eshte e ndersjellte me arsyen e pare thot Alili për Televizionin KOHA Parkingu i qytetit gjatë viti 2019 ka të hyra afër 23 milion denarë ndërsa të dala 22 milion denarë ndërkaq diferenca është 113 000 denarë.Të dalat janë për operatorët telefonik materiale zyra biletat e parkingjeve shërbime bankare dhe rrogat e të pënsuarve ndërsa 747 848 denarë ndërmarja ka paguar borxhin e vjetër edhe atë kjo shumë është tërhequr nëpërmjet përmbaruesve./ TV KOHA/

Të fundit