24/05/2024
11.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

Një qasje e re në zhvillimin e luftës kundër korrupsionit në prokurimet publike

Në Maqedoni, sfida e korrupsionit në prokurimet publike, që përbën një pjesë të konsiderueshme të ekonomisë, po trajtohet me masa të reja të koordinimit dhe transparencës. Inspektore Sanja Kostadinovska nga administrata e policisë financiare thekson rëndësinë e mbikëqyrjes dhe kontrollit të rreptë nga institucionet përkatëse për të luftuar këtë fenomen.

Korrupsioni në prokurime jo vetëm që dëmton strukturat demokratike dhe ekonominë, por edhe cënon shtetin e së drejtës. Prandaj, bashkëpunimi ndërinstitucional është jetik për të parandaluar, zbuluar dhe luftuar këtë problem, me qëllim që pronat e shtetit të kthehen tek qytetarët.

Kryerevizori Maksim Acevski nga Enti Shtetëror i Auditimit pranon se korrupsioni nuk mund të zhduket plotësisht, por thekson nevojën për ta reduktuar atë në minimum. Ai vë në dukje se, edhe pse presioni për korrupsion shpesh vjen nga sektori publik, veprimet korruptive mund të fillojnë edhe nga sektori privat.

Aktualisht, janë në proces tre procedura juridike kundër subjekteve private për mosrespektimin e standardeve të cilësisë. Kjo situatë tregon se korrupsioni mund të ndodhë nëse ka ofrues në sektorin privat që tërheqin zyrtarët publikë në sjellje të dyshimta.

Për të luftuar korrupsionin në prokurimet publike, është thelbësore që drejtuesit e sektorit, auditorët dhe menaxhmenti të zgjidhen me kujdes dhe integritet, për të garantuar një sistem të shëndoshë dhe të drejtë. Këto masa janë hapat e parë drejt një sistemi më transparent dhe të përgjegjshëm që u shërben interesave të qytetarëve.

Të fundit