13/04/2024
16 C
Tetovo

Të tjera lajme

Qeveria rekomandoi pagesën e pensioneve të tetorit nga data 27 të këtij muaji

Në seancën e sotme të 13-të, Qeveria u rekomandon bankave tregtare të sigurojnë që pensionistët me pensionet e tetorit mund të jenë në dispozicion nga data 27 e këtij muaji, përcjell FLAKA.

Sipas Shërbimit për Shtyp të Qeverisë, Qeveria rishikoi dhe miratoi Informacionin për pagimin e pensioneve për Tetor 2020 dhe udhëzoi Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalid të Maqedonisë që të paraqesë të dhënat e pensionit në bankat komerciale jo më vonë se 26 Tetor 2020.

“Qeveria u rekomandon bankave tregtare që të sigurojnë që pensionistët me pensionet e tetorit mund të jenë të disponueshëm përmes rrjetit ATM dhe në rrjetin tregtar nga 27.10.2020, dhe pagesa në para e pensioneve për klientët që nuk përdorin kartela, të organizohen në katër grupe sipas Orari i radhës përbëhet sipas shumës së pensionit, të martën, 27 tetor 2020, pagesa e pensioneve në vlerë deri në 11,000 denarë, të mërkurën, 28 tetor 2020, pagesa e pensioneve në vlerë prej 11,001 denarë deri në 14,000 denarë, të enjten, 29.10.2020 pagesa e pensioneve në vlerë prej 14,001 denarë deri në 18,000 denarë dhe të premten, 30.10.2020 pagesa e pensioneve në vlerë prej mbi 18,000 denarë”, thuhet në deklaratë.

Teksti i ri i Projektligjit për Ndryshimin e Ligjit për Sigurimin Pensional dhe Invalidor u përcaktua në seancën e qeverisë.

“Qëllimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor është krijimi i kushteve për zbatimin e plotë të nenit 147-a të Ligjit për shërbim në ushtrinë e Republikës së Maqedonisë, sipas të cilit personeli aktiv i shërbimit ushtarak dhe civil në Ushtri e drejta për përvojën e sigurimit me një kohëzgjatje të shtuar, dmth përvojë përfituese”, informon shërbimi për informim i Qeverisë.

Në seancë, Qeveria gjithashtu miratoi tekstin e fundit të Projektligjit për Ndryshimin e Ligjit për Veprimtarinë Kërkimore Shkencore.

“Ndryshimet e propozuara zgjasin afatin e zgjedhjes në tituj shkencorë, pra personat që janë në fazën e marrjes së këtij statusi për të përfunduar studimet e doktoratës dhe të zgjidhen në titullin shkencor të bashkëpunëtorit kërkimor, gjë që tejkalon situatën për shkak të së cilës nuk kishte bazë ligjore për pagesa e pagës së shtatorit në institutet shkencore”, thuhet më tej në njoftim. FLAKA

Të fundit