17/06/2024
25.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

RMV, pas regjistrimit të tmerrshëm të vitit 2019, prerjet ilegale në pyje vitin e kaluar u vendosën pjesërisht nën kontroll (Infografik)

Prerjet ilegale të drunjve në vend janë problemi që vazhdon të shkatërrojë burimet pyjore. Vetëm në vitin 2020, 19.282 metra kub drunj të prerë në mënyrë të paligjshme u regjistruan nga fondi pyjor i vendit, sipas të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikave (EShS). Situata vitin e kaluar u përmirësua në krahasim me vitet e mëparshme, por duhet të kihet parasysh edhe faktin se për shkak të pandemisë kovid-19 kishte kufizim në lëvizjen e të gjithë popullsisë në periudha të caktuara kohore, transmeton Portalb.mk.

Statistikat tregojnë se viti katastrofik për fondin pyjor ishte viti 2019, kur prerësit e drunjve arritën të prisnin ilegalisht 45.795 metra kub masë drusore. Për pesë vitet e fundit, por edhe për gjithë dekadën paraprake, informacionet e disponueshme përmes EShS -së tregojnë se nuk ka vit, në të cilin nuk janë vjedhur të paktën 10.000 metra kub dru nga pyjet.

Ky shkatërrim i vetëdijshëm i pyjeve ka për qëllim kryesisht fitimin ilegal, ndërsa pasojat më të mëdha të kësaj ndihen nga popullata vendase që jeton pranë zonave pyjore. Zonat e mbjella me drunj janë përthithësi i vetëm i emetimeve në rritje të gazrave serrë në atmosferë, ndërsa lejimi i prerjeve ilegale automatikisht nënkupton neglizhimin e ndikimit të ndryshimit të klimës me të cilin po përballet vendi ynë.

Në publikimi “Shkatërrimi i së ardhmes sonë: Format/modelet e krimit të organizuar në prerjet ilegale në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, i përgatitur këtë vit nga Qendra për strategji evropiane EUROTHINK, jep të dhëna të detajuara mbi dëmet e shkaktuara nga prerjet ilegale.

Në dokument pretendohet se inventari i fundit i fondit pyjor kombëtar të vendit është bërë në vitin 1979. Vitin e kaluar, u sekuestrua një masë druri e fituar në mënyrë të paligjshme prej 857 metra kub dru zjarri, 62 metra kub dru teknik, 7 metra kub dru tjetër teknik dhe 143 metra kub dru të pa konfiskuar.

Policia pyjore në dekadën e fundit konfiskoi 4.238 automjete dhe 6.626 mjete për prerje, janë të dhënat ku arritën autorët e këtij botimi Ivan Stefanovski, Aleksandra Danailovska dhe Mila Georgievska. Përveç kësaj, ata zbuluan të dhëna që tregojnë se vetëm në vitin 2020, janë dorëzuar 778 ankesa nga Policia Pyjore në lidhje me rastet dhe rastet aktive që lidhen me prerjet ilegale.

Ajo që është më e frikshme, vjedhësit e drunjve nuk janë armiqtë e vetëm të fondit pyjor, i cili në periudhën e kaluar vuan edhe nga zjarret pyjore, fatkeqësitë natyrore, por edhe nga zvogëlimi i vazhdueshëm i sipërfaqeve të reja pyjore në vend.

Në përgjithësi, të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave për vitin 2020 tregojnë se sipërfaqja e përgjithshme e tokës pyjore ishte 1.153.451 hektarë, që është zona më e madhe në dekadën e fundit. Përqindja e sipërfaqes nën pyje të kësaj toke rritet me kalimin e viteve, por rriten edhe hektarët e tokës pyjore djerrë.

Të fundit