13/04/2024
15.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

Shkollat e mesme dhe nxënësit e çrregullt të interesuar për programin “Shansi i dytë”

Shkollat ​​e mesme profesionale nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe nxënësit e çrregullt janë të interesuar të jenë pjesë e zbatimit të masës pilot “Shansi i dytë” në kuadër të projektit IPA “Aktivizimi i grupeve në tregun e punës” i cili zbatohet nga Agjencia për Punësim dhe financohet nga BE-ja.

Grupi i synuar i masës pilot “Shansi i dytë” janë personat e papunë që nuk kanë përfunduar arsimin e mesëm profesional, pra vitin e tretë të arsimit profesional për profesionet (arsim trevjeçar) ose vitin e 4 të arsimit teknik (arsim katërvjeçar) dhe i përkasin grupit të rrezikuar të përfituesve të asistencës minimale të garantuar; të rinjtë deri në 29 vjeç; romët; gratë; personat me aftësi të kufizuara dhe personat e papunë afatgjatë (mbi 12 muaj në evidencë) të cilët janë të interesuar të marrin pjesë në masën pilot “Shansi i dytë”. Me përfundimin e arsimit të mesëm profesional, ata do të marrin një diplomë që nuk e kanë marrë gjatë kohës që ishin të përfshirë në arsimin e rregullt.

“Janë të përfshira të gjitha institucionet, duke filluar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Agjencia për Punësim, Qendrat e Punësimit, Qendra për arsim të të rriturve, Qendra për arsim të mesëm profesional, BNJVL dhe shkollat ​​e mesme profesionale në zbatimin e kësaj mase pilot. Me aktivitetet rritet bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të sistemit dhe mundësohet realizimi efektiv i qëllimeve. Regjistrimet po vazhdojnë dhe deri tani ka pasur shumë interes nga personat që duan të përfitojnë nga rasti dhe të përfundojnë arsimin e mesëm profesional. Kandidatët e interesuar duhet të regjistrohen në Qendrat e Punësimit të Agjencisë për Punësim, ku regjistrohen rregullisht si persona të papunë dhe për ta bërë këtë duhet të dorëzojnë vërtetimin origjinal të përfundimit të vitit të parafundit të arsimit të mesëm profesional”, sqaron Vlatko Stojanovski, koordinator i pilot programit “Shansi i Dytë”.

Sipas të dhënave të vitit 2023, nga gjithsej 111.896 persona të papunë, 58% janë persona pa arsim dhe me arsim fillor, dhe 9% janë me arsim të mesëm jo të plotë. Për të prezantuar drejtpërdrejt mundësitë përmes masës “Shansi i Dytë”, Agjencia e Punësimit organizoi tetë takime rajonale në të gjithë vendin, ku morën pjesë të gjitha shkollat ​​e mesme profesionale.

Të fundit