21/04/2024
4.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

Shpallet thirrje për mësimdhënësit e shkollave fillore për avancim në karrierë në titullin mentor

Ministria e Arsimit dhe Shkencës informoi se në ueb portalin www.karierenrazvoj.mon.gov.mk është publikuar thirrje e përsëritur për aplikim për mësimdhënësit e shkollave fillore për avancim në titullin “mentor”, që siç thonë nga MASH, është mundësi e re për avancimin në karrierë të mësimdhënësve të shkollave fillore.

“Në thirrje mund të paraqitet mësimdhënësi i shkollës fillore i cili i plotëson kushtet në përputhje me Ligjin për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat ​​fillore dhe të mesme, gjegjësisht të ketë së paku 7 vjet përvojë pune si mësimdhënës, të jetë i punësuar me kohë të pacaktuar dhe t’i plotëson standardet profesionale për mësimdhënës – mentor. Në vetë thirrjen gjendet lista e komunave dhe shkollave të cilave i referohet e njëjta”, thuhet në kumtesën e sotme të MASH-it.

Paraqitja zbatohet ekskluzivisht në mënyrë elektronike përmes portalit www.karierenrazvoj.mon.gov.mk , ku në shtojcë të aplikimit bashkëngjitet dokumentacioni përkatës si dëshmi për përmbushjen e kushteve të shënuara. Afati i fundit për aplikim është 20 shkurt 2023.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës u bën thirrje të gjithë mësimdhënësve nga shkollat ​​fillore publike të shënuara në thirrjen, nëse i plotësojnë kushtet, të paraqesin aplikimin e tyre brenda afatit të përcaktuar, për të ushtruar të drejtën e përcaktuar me ligj për avancim në titullin ” mentor”, ndërsa me këtë edhe të sigurojnë të ardhura personale më të larta.

Të fundit