22/04/2024
11.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

Starton Regjistri qendror i popullsisë

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Damjan Mançevski do ta prezentojë Regjistrin qendror të popullsisë që sot do të lëshohet në përdorim.

Regjistri qendror i popullsisë e paraqet bazën mujore në të cilën do të ruhen të dhëna reale lidhur me popullsinë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Të dhënat në bazë do të merren prej më shumë institucioneve – MPB, Ministria e Drejtësisë – Drejtoria për Udhëheqjen e Librave amëz dhe Regjistri qendror.

Me Regjistrin qendror të popullsisë përcaktohet mënyrë e unifikuar dhe e vetme e vendosjes së bazave të të dhënave në bazë të standardeve dhe procedurave të përcaktuara. Regjistri për popullatën siguron qasje në shërbimet publike nga organet kompetente dhe personat e tjerë.

Të fundit