29/02/2024
10.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Zbulohen një sërë parregullsish/ Raporti revizor për punën e MPB-së

Enti Shtetëror për Revizion bëri kontroll në raportet financiare të Ministrisë së Punëve të Brendshme për llogarinë e buxhetit bazë për vitin 2020, bashkë me revizion të përputhshmërisë.

“Me revizionin e bërë për vitin 2020, dhamë mendim me rezervë për vërtetësinë dhe objektivitetin e raporteve financiare dhe për përputhshmërinë e transaksioneve financiare me rregullativën përkatëse ligjore, udhëzimet dhe politikat e përcaktuara.”- thonë nga Enti Shtetëror i Revizorit.

Është konstatuar se të hyrat nga lëshimi i pasaportave, letërnjoftimeve, patentë shoferëve, lejeve të qarkullimit, targave dhe formularëve të tjerë nuk janë evidentuar sipas bazës mbi të cilën janë realizuar, thuhet në raportin revizor.

Revizorët rekomandojnë që të instalohet një evidencë analitike e të ardhurave sipas bazës mbi të cilën janë realizuar dhe të vendoset një mekanizëm kontrolli për ndjekjen e pagesave të bëra dhe formularëve të lëshuar.

“Në vitin 2020 është vendosur një mënyrë e porositjes së drejtpërdrejtë të targave nga SPB, pa lidhur kontrata individuale për porosinë mes Ministrisë dhe bartësit të prokurimit. Gjatë zbatimit të procedurës së prokurimit publik për përpunim dhe dorëzim të targave, nuk është siguruar konkurrencë e mjaftueshme ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe nuk është vendosur ndjekje e prokurimeve sipas sasive.”- pohojnë nga Enti Shtetëror i Revizorit.

Për disa nga llogaritë e kontrolluara, EShR gishtin për përgjegjësinë ua drejton dy ministrave të të Punëve të Brendshme, Oliver Spasovskit dhe Naqe Çulevit./lajmpress.org/

Të fundit