16/06/2024
19.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Zeqiri: Të ardhurat nga buxheti i shtetit të jenë të njejta për të gjitha universitetet publike

Të ardhurat personale në arsimin e lartë për të gjitha universitetet publike të financuara nga shteti duhet të jenë të barabarta dhe të ndahen në bazë të kriteriumeve të njëjta.

Nuk është e drejtë që Kryetari i Kuvendit, z. Talat Xhaferi, në cilësinë e personit të autorizuar nga themeluesi i Universitetit, gjegjësisht Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe kryetari i Sindikatës së të punësuarve në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup, profesor Angel Ristov të nënshkruajnë marrëveshje kolektive individuale me USHQM ku rregullohen të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e punëtorëve dhe punëdhënësit, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup, të cilat rrjedhin nga marrëdhënia e punës, për përmirësimin e gjendjes materiale të personelit mësimdhënës dhe jomësimdhënës në USHQM.

Me këtë dokument Shteti u zotua se në vitin 2024 dhe 2025 do të ketë rritje të ndjeshme të pagave të punonjësve në universitet, gjë që do të kontribuojë në një zhvillim më të mirë të shkencës dhe arsimit të lartë, e gjithë kjo në interes të studentëve dhe shtetit.

Parashtrohet pyetja se çka ndodhë me pesë universitetet tjera publike ndër të cilat bënë pjesë edhe Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup i cili i ka pagat më të ulta se të gjitha universitetet tjera publike në vend.

Ne si universitet nuk jemi kundër marrëveshjes që ka nënshkruar kryetari i Kuvendit z. Talat Xhaferi por kërkojmë që të gjithë universitetet publike të përfshihen në marrëveshjen e njejtë.

Gjithashtu kërkojmë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës të rregullon çështjen e financimit në Arsimin e lartë. Është urgjente që në Arsimin e lartë të ndërrmeren reforma në çështjen e finacimit të universiteteve. Nuk është në rregull paratë për financimin e universiteteve publike nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut të ndahen sipas Marrëveshjes për vetëqeverisje lokale të vitit 1988, pa rregulla, pa kriteriume dhe pa standarde.

Me qëllim ose pa qëllim nuk është në funksion Komisionin për financimin e arsimit të lartë që të mund ta ndalojë këtë laramani dhe padrejtësi që bëhet gjatë shpërndarjes së mjeteve nga Buxheti i RMV për universitetet publike.

Nga dita në ditë paratë nga Buxheti i RMV për financimimin e Arsimit të lartë shkojnë duke u zvogëluar por në të njejtën kohë zvogëlohen edhe mjetet nga vetëfinancimi.

Në shtojcë ju paraqesim analizën nga viti 2012 deri në vitin 2022.

Me respekt,
Prof.dr. Izet Zeqiri
Rektor i UNT-së

Të fundit