30/05/2023
20.4 C
Tetovo

Të tjera lajme

‘Doctor Honoris Causa’ për Ali Ahmetin nga Universiteti i Tetovës

Në bazë të nenit 184 të Ligjit për arsimin e lartë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 264 dhe 265 të Statutit të Universitetit të Tetovës, Këshilli mësimor-shkencor i Fakultetit Juridik në bazë të vendimit për pranimin e Nismës së Rektorit të Universitetit të Tetovës Prof. Dr. Vullnet Ameti për ndarjen e titullit Doctor Honoris Causa për z. Ali Ahmeti, e formoi

Komisionin recensues, në përbërje:

1. Prof. Dr. Vullnet Ameti – kryetar
2. Prof. Dr. Shezai Rrokaj – anëtar
3. Prof. Dr. Arsim Bajrami – anëtar

Të fundit