01/06/2023
17.2 C
Tetovo

Të tjera lajme

Jolevski: Nëse ka pasur tregti me ndikim, është dashur të raportohet me prova konkrete

Kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publikë, Antonio Jolevski, në një deklaratë për media, theksoi se deklarata e prokurores publike Lençe Ristoska se Këshilli i Prokurorëve Publik është burim i influencës dhe duhet të reformohet është dërguar në Kod. të Etikës në Prokurorinë Publike dhe pas shpalljes së tyre do të marrin vendim konkret në seancë të posaçme. Ai thekson se nëse ka pasur tregti ndikimi duhet ta raportonte me emër e mbiemër dhe me prova konkrete.

– Mirëpo, pasi e kemi marrë deklaratën, kemi diskutuar për përmbajtjen e asaj deklarate, nëse ajo deklaratë përputhet me atë që është paraparë në Kodin e Etikës së prokurorëve publikë. Për këtë arsye, ne kemi konsideruar se ajo deklaratë është dashur t’i dërgohet Këshillit të Etikës në Prokurorinë Publike, në mënyrë që ata të vendosin për deklaratën nëse ka pasur shkelje të Kodit nga ana e saj me një deklaratë të tillë, dhe pasi të marrim mendimin e Këshillit të Etikës, do të caktojmë një seancë të veçantë ku do të marrim një vendim konkret. Këshilli nuk dënon, sepse nuk është në ngarkim të zhvillimit të procedimit disiplinor, as procedimeve për shkelje të Kodit të Etikës. Kjo është një fazë paraprake ku ne thjesht po kontrollojmë atë që ajo tha për të parë nëse është shkelje e Kodit të Etikës sepse përmend Këshillin, tregtimin e ndikimit dhe deklarata të tjera të saja pa cituar specifikisht prova specifike se kush e bëri atë sepse ne nuk dua se si Këshilla të jetë në shportë me të gjithë të tjerët. Nëse ka pasur anëtarë të tillë, duhet ta paraqesë atë informacion. Pagesa e njëanshme mund të dëmtojë vetëm reputacionin e Prokurorisë dhe të prokurorëve që zgjidhen nga ky Këshill, tha Jolevski.

Ai theksoi se ajo si prokurore duhet t’i dijë saktësisht procedurat, pasi siç tha ai nuk mund të sillni diçka kundër dikujt nëse nuk mbështetet me prova.

– U përmend se që nga viti 2008, Këshilli ka tregtuar ndikime. Është një periudhë e gjatë në të cilën ajo vetë u zgjodh në vitin 2013. Madje ajo është përzgjedhur në Prokurorinë Speciale kur nuk ka pasur njoftim, por janë përzgjedhur me emrin dhe mbiemrin e dhënë nga prokurori special dhe nëse ka qenë ndonjë tregtim ndikimi atëherë nuk e di nëse ka qenë apo jo, ka qenë. një vendim politik apo çfarëdo. Nuk po hyj në atë pjesë. Ajo pjesë nuk më shqetëson mua, sepse nuk kam qenë as anëtar i Këshillit. Të paktën të kontrollohet përmbajtja që është prezantuar, por që do të kontrollohet nga Këshilli i Etikës. Atëherë do të shohim. Deklarata për prokurorët është e pasaktë dhe e pasaktë. Nëse ka pasur ndonjë ndikim, të raportohet me emër e mbiemër dhe me prova konkrete. Si prokuror duhet të dijë saktësisht procedurat. Ju nuk mund të nxirrni diçka kundër dikujt që nuk mbështetet me prova. Nëse ajo kishte njohuri, është mirë ta ndajë atë. Pse? Nuk dua të përfshihem në faktin që kam bërë tregti, sepse nuk kam kontaktuar fare me njeri. Pse më fut në të njëjtën shportë apo anëtarët e tjerë që diskutuam? Unë nuk dua të kem këtu një anëtar që u premton kandidatëve se do të zgjidhen ose do t’i detyrojë. Të gjithë votojmë njëlloj. Të gjithë kandidatët për ne janë të barabartë gjatë përzgjedhjes, tha ajo.

Jolevski thekson se Këshilli merr raporte mujore për secilin prokuror individualisht, sa lëndë ka punuar dhe sa janë në sirtar dhe theksoi se nuk kanë të dhëna për prokuroren Ristovska dhe prokurorin Ljubomir Lape që punojnë që nga viti 2019. , kur janë kthyer në prokuroritë themelore publike. Ai theksoi se nuk po kërkojnë konkretisht të prononcohen për rastet se si veprojnë, por çfarë bëjnë.

– Në atë deklaratë u përmend gjithashtu se Këshilli nuk ka bërë zgjedhje në Prokurorinë e Lartë Publike për më shumë se shtatë muaj dhe mendon se me këtë ushtrohet një ndikim i caktuar në njërën apo tjetrën, pra se si Këshilli. komploton se kush do të zgjidhet. Pikërisht për të dhe për kolegun e saj Ljubomir Lape nuk kemi të dhëna se ata kanë punuar që nga viti 2019, kur janë kthyer në prokuroritë publike themelore. Ky Këshill i ktheu në ato prokurori për të vazhduar punën, për të marrë një vendim ku kanë ardhur. Prej atëherë nuk kemi asnjë informacion se a janë kthyer, gjegjësisht askush nuk na ka dhënë asnjë informacion dhe as nuk kemi marrë raport mujor se janë duke vepruar fare gjatë kësaj periudhe. Sepse gjatë kësaj periudhe paguhen. Këshilli duhet ta dijë. Kur ai promovon, duhet të dijë pse promovuam dikë. Me rezultatet e operacionit, dhe jo vetëm me vlerësimin, sepse vlerësimin e ka dhënë dikush tjetër. Këshilli merr raporte mujore për secilin prokuror individualisht, sa lëndë ka punuar dhe sa janë në sirtar. Nuk kemi asnjë raport për to. Në seancat e kaluara, kur kemi shtyrë zgjedhjet, kemi thënë se duhet kohë për të marrë të dhënat për të gjithë prokurorët në fushën e punës së tyre. Na është kundërshtuar shumë herë, këtu po vonoheni. Po vonojmë sepse nuk po marrim raport. Nuk kemi asnjë raport prej tyre. Dhe sot e kësaj dite nuk kemi asnjë. Në këto tre vite e gjysmë nuk kemi asnjë raport që po punojnë saktësisht.Ne nuk kërkojmë në mënyrë specifike që ata të shqiptojnë mbi objektet, si veprojnë, por çfarë bëjnë. Nuk janë vetëm ata. Po kërkojmë të gjithë prokurorët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Të gjithë duhet të thonë se çfarë po bëjnë. Në fund të fundit, ne të gjithë marrim rrogë dhe duhet ta fitojmë, tha Jolevski.

Ndërkaq, të martën prokurorja Lençe Ristoska theksoi se Këshilli i Prokurorëve Publikë është burim i tregtisë së ndikimit dhe duhet të reformohet. Sipas saj, ky organ që nga themelimi në vitin 2008 ka dështuar në përmbushjen e funksionit parësor, profesionalizimin e Prokurorisë Publike dhe izolimin e ndikimeve politike dhe të tjera gjatë zgjedhjeve dhe shkarkimin e prokurorëve.

– Përderisa anëtarët e Këshillit u thonë hapur kandidatëve që aplikojnë për poste më të larta se dikush duhet të bëjë thirrje që kandidati të zgjidhet, është e qartë se Këshilli është një burim i tregtisë së ndikimit në prokurori dhe prandaj mendoj se duhet të jetë reformuar. Më vonë, zgjedhja e Këshillit krijon një qëndrim klientelist të prokurorëve publik ndaj atyre që lobojnë për zgjedhjen e tyre dhe e gjithë kjo pashmangshmërisht çon në një sistem që nuk mund të përgjigjet në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, tha Ristoska.

Të fundit