04/10/2023
16.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

Policia e Tetovës apel deri tek qytetarët: Kujdes me zjarret

Për shkak të shpeshtimit të zjarreve, nëpër pyje dhe fusha në rajonin më të gjërë të Pollogut.

Sektori për punë të brendëshme Tetovë, përsërit apelet dhe paralajmërimet deri tek të gjithë individët të cilët punojnë ose lëvizin nëpër vende të hapura që të mosë ndezin zjarre.

Kjo, veçanërishtë ka të bëj me bujqit, të cilët në mënyrë intensive janë duke u pregaditur për mbjellat pranverore, të cilët i pastrojnë dhe djegin mbeturinat dhe kashtat nëpër fushat e tyre dhe shkojnë, kurse zjarri në mënyrë të pakontrolluar zgjërohet në mënyrë të shpejtë, gjegjësishtë kur frynë erë.

Këshillohen që të kenë kujdes maksimal, gjithashtu edhe ata të cilët punojnë në pyje, dhe alpinistët, për shkak se nevoitet vetëm një shkëndi e vogël, që të ndizet bari i thatë apo hapsirat me vegjetacion degëulët.

Sektori për punë të brendëshme Tetovë, edhe një herë ju rikujton se shkaktimi i zjarreve, në mënyrë të qëllimshme apo prej pakujdesis së njeriut, paraqet vepër penale me të cilën janë paraparë sankcione rigoroze ligjore, dënime me para dhe me burgë deri më 10 vjetë, nvarësisht nga pasojat përfundimtare ekologjike e kështu me radhë.

Të fundit