19/06/2024
29.7 C
Tetovo

Të tjera lajme

Importi i makinave është në rritje, vetëm një e katërta e makinave janë të reja

Interesimi për blerjen e automjeteve nga qytetarët e Maqedonisë është në rritje, edhe pse shumica e automjeteve janë të përdorura. Të dhënat e Drejtorisë Doganore të RSM tregojnë rritje të madhe të numrit të automjeteve të importuara nga jashtë në gjashtë muajt e parë të vitit 2023.

Në periudhën janar-qershor të këtij viti janë importuar gjithsej 21.307 automjete, nga të cilat 19.552 vetura, 1.634 kamionë dhe 121 autobusë. Nga flota e automjeteve të importuara, shumica e tyre importohen nga jashtë si automjete tashmë të përdorura.

Nga makinat e importuara, 4862 janë të reja, ndërsa 14690 të përdorura ose në përqindje 24.9 për qind e makinave të importuara janë të reja, ndërsa pjesa tjetër e përdorur. Kjo do të thotë se tre të katërtat e flotës së automjeteve që u sollën ishin përdorur më parë në vendet e huaja.

Sa i përket parkut të autobusëve, gjendja është edhe më dramatike, sepse vetëm gjashtë nga autobusët e importuar janë importuar si të rinj, ndërsa pjesa dërrmuese janë mjete transporti që janë përdorur jashtë vendit para se të mbërrinin në Maqedoni.

Sa i përket vjetërsisë së parkut të automjeteve, të dhënat e fundit të Drejtorisë doganore të RSM tregojnë se nuk ka ndryshime në preferencat e qytetarëve të Maqedonisë, të cilët janë të orientuar para së gjithash për blerjen e automjeteve tashmë të përdorura. Megjithatë, nga krahasimi i automjeteve të importuara në krahasim me vitet e kaluara, shihet se interesimi për blerjen e një veture të re është në rritje.

Pra, gjatë gjithë vitit të kaluar në Maqedoni janë importuar gjithsej 35.458 vetura. Përkundrejt kësaj, vetëm në gjashtëmujorin e parë të vitit në vend kanë hyrë 25172 automjete. Nëse ky trend vazhdon, viti 2023 mund të jetë një vit rekord për nga numri i automjeteve të importuara nga jashtë.

Enti Shtetëror i Statistikës ende nuk e ka shpallur numrin e automjeteve të regjistruara në vend, si dhe moshën mesatare të parkut të automjeteve, por është e sigurt se trendi i rritjes së motorizimit të popullsisë së Maqedonisë do të vazhdojë edhe këtë vit.

Rritja e importit të automjeteve të përdorura nga jashtë ndikohet edhe nga politika jashtëzakonisht liberale e qeverisë maqedonase, e cila, përkundër faktit se për më shumë se dy vjet e gjysmë premton ndalim të importit të automjeteve të vjetra që nuk plotësojnë standardet e emetimit EURO 5, deri më sot nuk është marrë asnjë vendim kufizues për ndalimin e importit të automjeteve të tilla.

Në mesin e vitit, qeveria maqedonase informoi se Ministria e Financave është duke përgatitur një analizë për reformat e taksimit të automjeteve dhe automjeteve të koordinuara nga Banka Botërore, e cila duhet të rezultojë në një Plan veprimi që do të përcaktojë saktësisht periudhën e heqjes së importi i automjeteve me motorë nën EURO 5.

QEVERIA SË PARË DO TË ANALIZOJË DHE MË PAS TË NDALOJË IMPORTIN E MJETEVE TË PËRDORRA NËN STANDARDIT EURO 5

Fjala vjen, ministri aktual i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, tashmë në fillim të vitit 2021, ka premtuar se do të miratojë një vendim për ndalimin e importit të automjeteve të përdorura që nuk i plotësojnë standardet EURO 5, por ky premtim nuk është realizuar. kjo ditë.

BE-ja shpall ndalimin e eksportit të makinave të përdorura nga anëtarët e saj
E përderisa qeveria maqedonase po e vonon politikën kufizuese për importin e automjeteve të vjetra për të tretin vit radhazi, tashmë nga Bashkimi Evropian (BE) vijnë njoftime se po mendon të ndalojë eksportin e veturave të përdorura nga vendet anëtare. Kjo praktikisht do të thotë se në atë rast nuk do të mund të importohen më në Maqedoni automjete “të vjetra” nga Gjermania, Austria, Italia, Franca dhe destinacionet e tjera “të preferuara”, madje edhe nga Bullgaria fqinje.

Siç shkruan e përjavshmja serbe “Vreme”, Komisioni Evropian në fillim të korrikut ka përgatitur propozimin që automjetet e përdorura të mos mund të eksportohen dhe shiten më jashtë BE-së. Komisioni propozon një rregullore që do të zëvendësojë direktivat ekzistuese të BE-së për automjetet e mbeturinave dhe mundësinë e ripërdorimit dhe riciklimit të tyre. Kjo do të thotë se automjetet e përdorura do të bien nën kategorinë e automjeteve “në fund të jetës”. Në Evropë edhe sot në këtë kategori përfshihen gjashtë milionë automjete në vit, por me propozimin e ri të KE-së, frika se përcaktimi i këtij termi do të ishte më rigoroz.

Nuk janë dhënë ende detaje të mëtejshme nga BE-ja në lidhje me rregulloren e propozuar nga Komisioni Evropian, megjithëse rregulloret e reja thuhet se reduktojnë emetimet e dioksidit të karbonit me 12.3 milion ton deri në vitin 2035.

Serbia ndalon importin e automjeteve me motorë EURO 4 nga viti 2024
Që nga 1 janari 2024, qeveria e Serbisë ka ndaluar importin e automjeteve të përdorura me standarde të emetimit nën EURO 5. Po ashtu, vendimi i autoriteteve të fqinjit verior parasheh që nga viti 2025 të ndërpritet importi i automjeteve me standardin EURO 5, përkatësisht në Serbi do të mund të importohen vetëm automjete të prodhuara pas vitit 2014.

Të fundit