18/06/2024
18.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

Maqedoni, hyjnë në procedurë parlamentare ndryshimet në ligjin për TVSH-në për çmimin e energjisë elektrike

Ligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) është një ligj me të cilin kjo paraqet një taksë të përgjithshme të konsumit me [ka dhe rregullohet përllogaritja e pagesën e tij.

Ky ligj përcakton lëndën e tatimit, bazën tatimore, përjashtimet tatimore, normat e taksave, kohën e ndodhjes së borxhit tatimor, debitorin tatimor, dhe një sërë kategorishë tjera, ndërkohë që sipas dispozitave ekzistuese në ligjin për TVSH, qarkullimi dhe importi i energjisë elektrike i nënshtrohen tatimit sipas normës së përgjithshme me 18%.

Në propozimin e parashtruar thuhet se për të mundësuar [mim më të ulët për qytetarët, së fundmi është propozuar ulje e normës nga 18% në 5% për qarkullimin dhe importin e energjisë elektrike për familjet për periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 30 qershor të vitit 2022, ndërsa nga “1 korriku I vitit 2022 deri më 30 qershor të vititi 2023 të vlejë një normë tatimore prej 10% për qarkullimi dhe importi i energjisë elektrike për familjet.

Të fundit