17/06/2024
25.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

MASH: Shkollat ​​nuk lejohen të ngarkojnë prindërit për certifikata, është në kundërshtim me Kushtetutën dhe Ligjet

Shkollat ​​nuk lejohen të  detyrojnë prindërit të paguajnë tarifa  dhe studentët për lëshimin e certifikatave, për të cilat Ministria e Arsimit dhe Shkencës tregoi në një letër me shkrim para përfundimit të vitit shkollor.

Dokumentacioni pedagogjik i kërkuar për fundin e vitit shkollor sigurohet nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit dhe secila shkollë merr 5% shtesë në rast gabimesh dhe të ngjashme.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës përkujton se, në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë si dhe nenin 3 të Ligjit për arsimin fillor dhe nenin 3 të Ligjit për arsimin e mesëm (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”) nr. 161/19 dhe 229/20), ka të drejtë për arsim falas dhe cilësor.

Përndryshe, bëhet një rast i izoluar në disa shkolla që grumbulluan tarifën për certifikatat, për të cilat do të veprojë Inspektorati Shtetëror i Arsimit.

Të fundit