13/04/2024
19.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

Mediat do të kenë qasje në vendimet e paplotfuqishme të shkallës së parë në faqet e internetit të gjykatave

Ministria e Drejtësisë ka shqyrtuar Iniciativën për ndryshimin e nenit 9 të Ligjit për Menaxhimin e Lëvizjes së Lëndëve të dorëzuar nga Këshilli Gjyqësor-Media. Në takimin e sotëm të Ministrit të Drejtësisë Krenar Loga me përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor të Medias, Vasko Magleshov, Emilia Shopar dhe Sanije Duraku, u ra dakord që ndryshimet të përfshihen në Strategjinë e Zhvillimit të Sistemit të Drejtësisë 2023-2027. .

– Me ndryshimet në ligj do të mundësohet publikimi i aktgjykimeve të paplotfuqishme të shkallës së parë në web faqen e gjykatës me masë të veçantë: Qasja e publikut në aktgjykimet e paplotfuqishme të shkallës së parë me ndryshime në Ligjin për menaxhimin e lëvizjes së lëndëve në gjykata, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë.

Pjesë e çështjeve të diskutuara në takim, siç thuhet në njoftim, ishte nevoja për transparencë dhe hapje të gjykatave të larta ndaj publikut, si dhe gjetja e një zgjidhjeje të përshtatshme softuerike për përmirësimin e sistemit gjyqësor.

Ministria e Drejtësisë thekson se mbështet plotësisht angazhimet dhe aktivitetet që do të kontribuojnë në rritjen e pavarësisë,  transparencës dhe integritetit të sistemit të drejtësisë./a1on/

Të fundit