18/06/2024
18.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

MPPS: Hapet Qendër për gratë viktima të dhunës familjare në rajonin e Pollogut

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se zyrtarisht është vendosur shërbim social – Qendra për gratë viktima të dhunës në familje në rajonin e Pollogut. Qendra për gratë viktima të dhunës në familje është njësi organizative e Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale Gostivar. Në prag të 16 ditëve të aktivizmit, Ministria si institucion së bashku me punonjësit e saj është pjesë e aktiviteteve të shumta për sensibilizimin e dhunës. Hapja e qendrës është një tjetër hap i madh drejt mbrojtjes së grave viktima të dhunës në familje.

Qeveria, si nënshkruese e Konventës së Stambollit dhe pjesëmarrëse besnike në luftën kundër dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave dhe vajzave, ofroi shërbimin e qëndrimit të përkohshëm duke hapur Qendrën për gratë viktima të dhunës. Nëpërmjet këtij shërbimi, Qeveria dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ofrojnë strehim, mbrojtje, ndihmë psiko-sociale dhe mbështetje për viktimat që kanë përjetuar dhunë apo abuzim, me qëllim tejkalimin e situatës, forcimin e kapaciteteve dhe integrimin e tyre social në shoqëria. Akomodimi i nevojshëm i viktimës në qendër mund të zgjasë tre muaj me mundësi të zgjatjes për tre muaj ose një vit nëse është rast i jashtëzakonshëm. Gjatë akomodimit njerëzve u ofrohet ndihmë psiko-sociale, mbështetje dhe aktivitete të tjera.

Nëse viktima ka edhe fëmijë të vendosur në qendër dhe të cilët janë të përfshirë në procesin edukativo-arsimor, punëtorët profesionistë janë të detyruar të sigurojnë vazhdimin e shkollimit të rregullt të fëmijëve, fuqizimin ekonomik të viktimës dhe përfshirjen e saj aktive në tregun e punës.

Me formimin e Qendrës në periudhën polake, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale siguroi shërbime për gratë viktima të dhunës në familje në një rajon ku nuk ishte në dispozicion deri më tani.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

Të fundit