25/06/2024
23.8 C
Tetovo

Të tjera lajme

Shaqiri: Buxheti i MASH-it për vitin e ardhshëm do të jetë 450 milionë euro

Buxheti i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH) për vitin 2023 do të jetë 450 milionë euro, që është për 8,4 për qind më shumë në krahasim me mjetet buxhetore të cilat do të realizohen deri në fund të këtij viti kalendarik vit, informoi në konferencën e sotme për shtyp ministri dikasterial Jeton Shaqiri.

Sipas tij, shuma e mjeteve konfirmon se arsimi është në pozitë të lartë në agjendën e Qeverisë dhe në planin e ri të punës.

“Madje edhe në kushtet e krizës energjetike dhe ekonomike, jemi të vendosur t’i përkushtohemi zhvillimit të arsimit në vend që të garantojmë vetëm funksionimin optimal të sistemit arsimor kombëtar. Ne vazhdojmë me ndryshimet që duhet të ndodhin për të integruar arsimin tonë në hapësirën arsimore evropiane. Ne i mbulojmë të gjitha aspektet përmes të cilave kemi punuar deri më tani – infrastrukturën arsimore, planprogramet apo tekstet shkollore, motivimin e mësimdhënësve përmes rritjes së pagave dhe trajnimeve të vazhdueshme, bursave dhe subvencioneve për studentë dhe nxënës”, tha Shaqiri.

Ai theksoi se pjesa më e madhe e buxhetit u transferohet njësive të vetëqeverisjes lokale për funksionimin e shkollave fillore dhe të mesme. Gjithsej 313 milionë euro do t’u transferohen komunave, që është një rritje prej 12.1 për qind, pra për 34 milionë euro në raport me bllok dotacionet.

Buxheti për paga në arsim do të jetë 68 milionë euro ose 9.2 për qind, pra gjashtë milionë euro më i lartë se në vitin 2022.

Ministri paralajmëroi se investimet në infrastrukturën arsimore do të vazhdojnë me intensitet të shtuar dhe janë planifikuar 18.3 milionë euro ose 8.9 për qind më shumë mjete krahasuar me këtë vit.

“Do të fillojmë ndërtimin e objektit për nevojat e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup. Do të vazhdojë ndërtimi i objektit në FSHIIK- fakulteti për kulturë fizike në Shkup. Do të ndërtohet një objekt i ri do të ndërtohet në shkollën e mesme “Sami Frashëri” në Kumanovë. Do të fillojnë aktivitetet për rikonstruksionin e plotë të të nëntë konvikteve shtetërore të studentëve dhe brenda 30 muajve ato duhet të bëhen efikase moderne energjetike…”, informon Shaqiri.

Gjithsej 19.5 milionë euro janë planifikuar për pagesën e bursave, duke përfshirë të gjitha kategoritë e reja që futen për pjesëmarrjen e studenteve dhe konvikteve studentore, si dhe për subvencione të tjera siç është shujta e subvencionuar e studentëve.

Në pjesën e shkencës, ai paralajmëroi se MASH vazhdon me sigurimin e të gjitha mundësive të qasshme të punëtorëve shkencor-hetimor.

Pret që të gjitha projeksionet dhe qëllimet e projektuara për vitin e ardhshëm të realizohen në kuadër të afateve të parapara.

Të fundit