25/04/2024
6.4 C
Tetovo

Të tjera lajme

Në mars të këtij viti rënie në industri dhe tregti, rritje e lartë në ndërtimtari

Pas rritjes relative solide të ekonomisë në vitin 2019, deri tani treguesit e frekuencës së lartë të disponueshme deri tani për aktivitetin ekonomik në tremujorin e parë të këtij viti udhëzojnë në vazhdim të rritjes, por me tempo të ngadalësuar, kumtoi sot Banka Popullore.

Edhe krahas lëvizjeve të volitshme në dy muajt e parë të vitit, tregon banka qendrore, efektet e para të korona-krizës vërehen në mars, ndërsa janë të dukshme përmes rënies së aktivitetit në industri dhe tregti. Në ndërtimtari, edhe gjatë muajit të dytë të vitit është regjistruar rritje e lartë e aktivitetit.

Treguesit makroekonomik janë analizuar në seancën e djeshme të Komitetit për politikë monetare operative në të cilën është përfunduar se rreziqet e jashtme dhe vendore për ekonominë edhe më tutje janë të pranishme.

Në rrethanat aktuale, gjatë stabilizimit të treguesve të cilat janë relevante për politikën monetare, ekziston hapësirë për relaksim të mëtutjeshëm monetar, në funksion të mbështetjes së ekonomisë, ka përfunduar Komiteti në seancën e djeshme.

Banka Popullore informon se shkalla mesatare vjetore e inflacionit të realizuar në katër muajt e parë të vitit arrin 0,4 për qind, gjatë pritjeve për shkallën e inflacionit prej rreth 0 për qind për këtë vit dhe rreziqe të balancuara rreth projeksionit.

Niveli i rezervave devizore edhe më tutje mbahet në zonën e sigurt, me realizime në pajtim me pritjet. Në lidhje me informatat e disponueshme për sektorin e jashtëm, të dhënat për këmbimin e jashtëm tregtar duke përfshirë muajin mars të këtij viti dërgojnë në zgjerim të deficitit tregtar në bazë ditore në kuartalin e parë – lëvizje të cilat janë ndërtuar në projeksionet më të reja të Bankës Popullore. Të dhënat për tregun e ndërruar duke e përfshirë edhe dekadën e dytë të prillit tregojnë në neto-qarkullimet e realizuara nga transferet private të cilat tani për tani janë pak më të ulëta nga pritjet për kuartalin e dytë të këtij viti edhe pse periudha për vlerësim më konkret është shumë e shkurtër.

Në lidhje me lëvizjet te depozitat e tërësishme dhe kreditë e tërësishme, të dhënat e para për muajin prill tregojnë rritje të tyre të mëtutjeshme në bazë vjetore, edhe pse me dinamikë më të matur, në pajtim me shtegun e pritur në suaza të projeksioneve.

“Treguesit për tregjet financiare vendore potencojnë në stabilizim gradual të lëvizjeve të tregut devizor, gjatë normalizimit të vërejtur të pritjeve të personave fizik. Njëherit, nga fundi i prillit e këndej vërehet zvogëlim i përhershëm i kërkesës së devizave nga personat fizik, e cila gradualisht kthehet drejt nivelit të zakonshëm para fillimit të korona-krizës. Në rrethana të tilla, Banka Popullore në gjysmën e dytë të muajit prill, përkohësisht ka intervenuar në tregun devizor me shitje të gjithsej 28 milion eurove. Nga fillimi i muajit maj Banka Qendrore nuk ka intervenuar në tregun devizor”, qëndron në informacionin për vendimet e seancës së Komitetit.

Në lidhje me rrumbullaksimin e jashtëm, masat me ndërprerje të përkohshme të aktiviteteve në veprimtari të caktuara ekonomike te vendet përreth botës rezultuan me rënie të dukshme të aktivitetit ekonomik në nivel global, i dukshëm përmes treguesve për BPV-në e tremujorit të parë të vitit dhe tregues tjerë me frekuentim të lartë. Në rrethana të tilla, në prill, bartësit e politikave fiskale dhe monetare te vendet e zhvilluara dhe vendet në zhvillim vazhduan të sigurojnë mbështetje adekuate për ekonomitë vendore. Ngjarjet e tilla, sqaron Banka Popullore kanë ndikuar në stabilizimin e pritjeve të investitorëve të tregjeve financiare ndërkombëtare dhe në mënyrë adekuate për ndryshueshmëri të çmimeve të instrumenteve financiare.

Në seancën e KPMO ishte sjellur edhe pako e re e masave monetare me të cilat është zvogëluar shkalla bazë e interesit prej 1,5 për qind dhe është zgjeruar edhe përfshirja e instrumenteve për sigurim të likuiditetit të denarit në sistemin bankar. sa/

Të fundit