24/05/2024
11.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

Në UT mbahet Kongresi i Shkencave Humane, Sociale dhe Arteve

Në Univeristetin e Tetovës për dy ditë me rradhë do të mbahet i
Kongresi i Shkencave Humane, Sociale dhe Arteve. Ngjarjet e këj
niveli shkencor, qotë nga ana organizatave, qoftë programi i ngjeshur i
tij, ku marrinë pjesë 485 hulumtues shkencorë nga 25 njësi akademike,
paraqet një mundësi të jashtëzakonshme për pjesëmarrësit, që të
shkëmbejnë përvoja, ide e bashkëpunime për prurje të reja në fushat
profesionale shkencore, tha në fjalimin etij, Rektori i Universitetit të
Marrëdhëniet e ndërsjella midis shkencës dhe shoqërisë janë të
padiskutueshme. Ndryshimet në shoqëri udhëhiqen nga njohuritë në
shkencë, mirëpo njëkohësisht disa s/da shoqërore mbeten ende pa
përgjigje nga shkenca. Duke u nisur nga pohimi se prodhimi dhe roli i
dijes duhet kuptuar si një reciprocitet midis shoqërisë, kulturës dhe
shkencës, kjo konferencë synon të kontribuojë në a/rmimin e njohurive
të reja për një bashkim të tillë, tha Ministri I Arsimit dhe Shkencës Jeton
Shaqiri në hapjen e kësaj konference.
Bazuar në përmbajtjen e përgjithshme dhe programin e punës, mund të
theksojmë se ky Kongres vjen në një format të plotë, organizohet me
një pjesëmarrje të madhe të autoriteteve shkencore, ndaj vlerësojmë
se kjo veprimtari me ndikim për opinionin më të gjerë paraqet ngjarjen
më të rëndësishme shkencore për vitin 2022.TV KOHA

Të fundit