24/04/2024
14.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

Qeveria të heqë dorë nga akciza dhe TVSH-ja për vajin e gjelbër dhe plehrat nëse dëshiron të ndihmojë realisht fermerët

Vetëm një reagim i menjëhershëm i qeverisë mund të ndihmojë fermerët, të cilët aktualisht janë më të prekur nga kriza në Ukrainë. Me heqjen e menjëhershme të akcizës dhe TVSH-së për vajin e gjelbër për fermerët, si dhe TVSH-në 0% për plehrat, fermerët do të kenë kosto më të ulëta prodhimi.

Fermerët janë ndër më të goditurit nga kriza energjetike. Çmimi i lartë i karburanteve rrit koston e prodhimit, gjë që do të kontribuojë në uljen e sipërfaqeve të mbjella dhe do të ketë mungesë të ushqimit vendas.
Masa kozmetike e miratuar nga qeveria, e cila i referohet uljes së akcizës me 30%, nuk është e plotë, pasi karburantet janë sërish jashtëzakonisht të larta, gjë që do të kontribuojë në uljen e sipërfaqeve të mbjella, gjë që do të shkaktojë mungesë të ushqimet vendore, kurse ato të importuara të jenë me çmime disa herë më të larta, gjegjësisht kjo do të ndikojë seriozisht në buxhetin familjar të të gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, thonë nga MVRO-DPMNE.
Në mbështetje të kërkesave të fermerëve, VMRO-DPMNE kërkon nga qeveria që ta ulë TVSH-në e plehrave në 0%, sepse ato në bursat botërore janë rritur deri në 100% në muajt e fundit dhe në këtë mënyrë ndikojnë shumë në koston e prodhimit.

Rritja e kostove në prodhimtarinë bujqësore është vetëm gjysma e problemit me të cilin ballafaqohen dhe do të ballafaqohen fermerët maqedonas. Gjegjësisht, tregjet e marketingut janë shqetësuar shumë, sepse perimet e hershme maqedonase si dhe frutat kanë përfunduar në një masë të konsiderueshme në Rusi. Kjo do të nënkuptojë dukshëm më pak eksporte dhe përçarje të tregut.

Për të gjitha këto arsye, VMRO-DPMNE i përkrah masat për ndihmë për fermerët, të cilat shoqatat bujqësore i dorëzojnë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, si në vijim:

1. VAJI I GJELBËR – Të jetë i vlefshëm për të gjitha degët bujqësore dhe të jetë 100% i përjashtuar nga akciza dhe TVSH, si dhe ndryshimi i metodologjisë aktuale me një të re ku pagesa do të jetë për litër për njësi sipërfaqe.

2. Rritje e menjëhershme në përqindje e subvencioneve në të gjitha degët e bujqësisë me rritjen në përqindje të kostove të prodhimit dhe pagesën e tyre para çdo sezoni prodhues.
3. Subvencionimi i plehrave artificiale në të gjitha degët bujqësore dhe heqja e TVSH-së për të gjithë plehrat artificiale dhe preparatet kimike që përdoren në prodhimin bujqësor.

4. Përjashtim nga tarifa koncesionare për vitin 2022 për përdoruesit e tokës bujqësore shtetërore, si dhe përjashtim nga kullotja, vaditja dhe kullimi.

5. Subvencionimi i kontributeve të të gjithë fermerëve të regjistruar në vend.
6. urgjentisht gjetja e tregjeve alternative për shitjen e të gjitha produkteve bujqësore të prodhuara nga vendi ynë.

I bëjmë thirrje qeverisë dhe mazhorancës që të mos i llogarisë dhe të mbështesë të gjitha këto masa për të mirën e fermerëve, por edhe të shtetit, thonë opozita.

Të fundit