15/06/2024
13.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

Vitin e kaluar në Maqedoni janë dorëzuar 248 ankesa për diskriminim

Përfundimisht me 31 dhjetor vitin e kaluar deri te Komisioni për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi janë parashtruar 248 parashtresa, ndërsa në mënyrë plotësuese janë ngritur edhe shtatë procedura për mbrojtjen nga diskriminimi në detyrën zyrtare. Për krahasim, në vitin 2021 ja në parashrruar 86 parashtresa. Kjo është thënë në prezantimin e sotëm në Shkup të Raportit vjetor për punën e KPMD për vitin 2022.

“Nga 86 parashtresa në vitin 2021, 248 janë parashtruar në vitin 2022. Kjo është dëshmia më e madhe se besimi i qytetarëve në këtë institucion rritet çdo ditë. Pikërisht kjo tregon se jemi në rrugën e duhur që ta realizojmë qëllimin dhe vizionin tonë strategjik. Komisioni të njihet si faktor relevant, kredibil në demokratizimin e kësaj shoqërie, në luftën kundër diskriminimit të çdo qyretari, pa marrë parasysh diferencat e tyre, nënvizoi Bendevska në një deklaratë për media para fillimit të ngjarjes.

Është vërtetuar diskriminimi në 70 raste, 23 nga të cilat si forma më të rënda, gjegjësisht diskriminim të shumëfishtë, përsëritur, të vazhduar dhe interseksion. Komisioni ka sjellë edhe dy rekomandime të përgjithshme nga fusha e barazisë dhe diskriminimit. Janë miratuar edhe dy mendime profesioniste, një për terminologji të përdorur në material për arsim formal, ndërsa tjetra për propozim ligj.

Në rastet e diskriminimit të vërtetuar në vitin 2022, është konstatuar shkelje e të drejtës së unitetit ndaj 22 baza të ndryshme në disa fusha: 37 në informimin publik dhe mediat, 15 në punë dhe marrëdhënie pune, 10 në qasjen deri te të mirat materiale dhe shërbimet, gjashtë në arsim, dy në sigurimin shëndetësor dhe mbrojtjen shëndetësore, nga një në sport dhe në veprimin e shoqërive, fondacioneve ose organizatave tjera të bazuar në anëtarësim.

Për shkak të mosveprimit rreth rekomandimeve të komisionit, janë parashtruar 14 kërkesa për vendosje të procedurave penale kundër diskriminuesve të vërtetuar, për nëntë nga të cilat gjykatat kanë ngritur procedura penale.

Nga diskriminimi në fushën e kujdesit shëndetësor dhe sigurimeve shëndetësore, ka pasur diskriminim të vazhdueshëm në bazë gjinore në KU për sëmundjet e fëmijërisë ndaj baballarëve të fëmijëve të shtruar në spital. Baballarët lejoheshin të shoqëronin fëmijët e tyre vetëm gjatë ditës. Gjatë mbrëmjes, fëmijët e shtruar në spital mund të shoqëroheshin vetëm nga nëna, e nëse ajo nuk kishte mundësi, atëherë nga të afërmit femra të fëmijës, si gjyshja, tezja dhe daja.

Ka pasur edhe diskriminim të vazhdueshëm ndërsektorial ndaj grave – grave rome nga Shuto Orizare në aksesin në kujdesin shëndetësor.

Prezantimi publik i Raportit është mbështetur në kuadër të projektit “Komisioni kundër diskriminimit kryen rolin e tij parandalues ​​dhe mbrojtës”. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian, ndërsa zbatohet nga Qendra.lajmpress.

Të fundit