18/05/2024
17 C
Tetovo

Të tjera lajme

Tetovë problemet në Ndërmarrjen Publike nuk kanë fund

 • Probleme të shumta kanë ndjekur ecurinë e Ndërmarrjes Publike Komunale në
  Tetovë, ndër vite. Niveli i ulët i pagesës së faturave nga ana e qytetarëve,
  keqmenaxhimi, makineria e vjetëruar, kanë bërë që kjo ndërmarrje të mos
  funksionojë normalisht dhe të kryejë shërbime ndaj qytetarëve. Së fundmi,
  puntorët e njësisë Higjiena, dolën publikisht në protesta duke kërkuar pagat e tyre
  të prapambetura.Ndërkohë gjatë ditës së sotme sërish puntorët e njësisë Ujësjellësi
  dhe Kanalizimi kanë dalur në protestë duke kërkuar pagat e parapambetura.
  Nga komuna e Tetovës thonë se problemi është se që nga 25 dhjetori i vitit të
  kaluar e deri më 15 janar, nuk punon trezori prandaj edhe ka vonesa në pagesat e
  rrogave.
  Duke u nisur nga kjo situatë, administrata e re e komunës së Tetovës ka marrë
  vendim që të bëjë ndarjen e Ndërmarrjes Publike Komunale.Vendimi është marrë
  në këshllin e komunës dhe në të ardhmen do të themelohen dy ndërmarrje të reja
  edhe atë ajo që do të menaxhojë me ujin “Sharri” dhe menaxhimin me mbeturinat
  do ta bëjë “Oeneum”. Kjo formë pritet që të evitojë problemet e deritanishme në
  këtë ndërmarrje, thonë nga komuna e Tetovës.
  Krahas shumë problemeve, Ndërmarrja Publike Komunale është duke punuar me
  një borxh prej rreth 10 milion euro dhe gjithnjë haset në vështirësi.Në të ardhmen,
  nuk përjashtohet mundësia që Ndërmarrja e cila do të themelohet dhe do të
  menaxhojë me mbeturinat të jepet për menaxhim tek ndonjë kompani jashtë vendit
  përmes Partneritit Publiko-Privat.TV KOHA

Të fundit